Režie: Stanislav Moša
Asistent režie: Jan Mazák j.h.
Překlad: Zuzana Čtveráčková
Kostýmy: Andrea Kučerová
Dramaturgie: Jiří Záviš

Scéna: Jaroslav Milfajt
Hudba: Mirko Vuksanović
Úprava: Stanislav Moša
Produkce: Zdeněk Helbich
Světelný design: David Kachlíř

Herecké obsazení:

Harpagon: Boleslav Polívka j.h.
Kleant, jeho syn: Kristian Pekar j.h.
Eliška, jeho dcera: Andrea Zelová j.h. / Svetlana Janotová j.h.
Valér: Jiří Mach j.h.
Mariana: Dagmar Křížová j.h.

Anselm, otec: Valéra a Mariany Zdeněk Junák j.h.
Frosina, dohazovačka: Alena Antalová j.h.
Pan Simon, zprostředkovatel: Josef Jurásek j.h.
Mistr Jakub, Harpagonův kuchař a kočí: Michal Isteník j.h.

Flok, Kleantův sluha: Jan Mazák j.h.
Stýblo, Harpagonův sluha: Jakub Uličník j.h.
Treska, Harpagonův sluha: Alan Novotný j.h.
Policejní komisař: Patrik Bořecký j.h.

Termíny představení:

Název představení Datum představení Začátek představení Volná místa Nákup vstupenek

O představení:

O hře

komedie, v níž o peníze jde až v první řadě

Jedno z nejslavnějších děl předního dramatika francouzského klasicismu baví již bezmála tři a půl století divadelní obecenstvo tím, jak bravurním způsobem předvádí, co všechno může přivodit chorobná posedlost penězi či náruživá závislost na mamonu. Velký mistr komických charakterů podává barvitý obraz nekonečných způsobů manipulace, klamu a přetvářky v nejintimnějším prostředí rodiny. Když jde o peníze, neplatí žádná pravidla slušnosti či úcty dětí k rodičům a rodičů k dětem.

Ovdovělý lichvář Harpagon zasvětil život hamižnosti. Lakota je u něho vášeň, kterou omezuje své děti – syna Kleanta a dceru Elišku, o služebnictvu ani nemluvě. Umí peníze hromadit tvrdou lichvou i sebeodříkáním. Jeho děti sice nic neumějí, ale chtějí život žít a užívat, pokud možno s nataženou dlaní. Harpagonova posedlost zlatem v nich vzbuzuje nenávist a posměch – emoce o to silnější, o co více ve jménu chamtivosti otec manipuluje s jejich osudy: Elišku míní provdat za stárnoucího boháče, třebaže dcera miluje mladého Valéra, a Kleanta oženit s bohatou vdovou, bez ohledu na to, že syn je zamilován do mladičké Mariany ze sousedství. Na sňatek s Marianou totiž pomýšlí on sám. V tomto rodinném propletenci odhaluje Molière důsledky Harpagonovy vášně po zlatu. Děti jsou se svými spojenci nuceny vzít věci do vlastních rukou, doběhnout lakomého otce a uštědřit mu ráznou lekci. Jejich prostředky (pokrytectví, pochlebnictví, neupřímnost, lstivost, bezohlednost a vposled i krádež) si však v obludnosti nic nezadají s obludností Harpagonova egocentrismu.

Harpagon je zajisté kvintesence hamouna: lichvaří, šmelí, vyhrožuje, kalkuluje, ale nekrade a najmě hraje s otevřenými kartami. A to se o jeho protivnících říct nedá. V líčení mravů vystupuje Molière jako moralista, ale jako moralista, který nemoralizuje; zůstává komediografem poučeným komedií dellʼarte a starofrancouzskou fraškou. Lakomec je tak výpovědí o stavu lidského ducha a současně nabízí skvělou zábavu. Inscenace Lakomce s Boleslavem Polívkou v roli Harpagona a v režii Stanislava Moši je pak více než příslibem mimořádné divadelní události.

Fotogalerie: